Τελευταίες Ανακοινώσεις

Η διεθνής κοινοπραξία του JV China Petroleum Pipeline Engineering Co Ltd, AKTOR S.A. and METRON S.A., με τις Hudong-Zhonghua Shipbuilding Co. Ltd and Wilhelmsen Ship Management Limited έχει καταταγεί πρώτη στην α-ξιολόγηση για το έργο κατασκευής των απαραίτητων υποδομών για την εισα-γωγή του φυσικού αερίου στην Κύπρο. Διαβάστε περισσότερα

Καλωσορίσατε στην ιστοσελίδα μας.

  Copyright © All Rights Reserved.

 Developed by Webarts Ltd