ΚΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ (ΔΕΦΑ/CYGAS)

Η Δημόσια Επιχείρηση Φυσικού Αερίου (ΔΕΦΑ/CYGAS) ανακοινώνει τη δημοσίευση κενών θέσεων εργασίας, επιθυμώντας να προσλάβει άτομα με δυναμική προσωπικότητα που θα κατέχουν τα απαιτούμενα προσόντα και θα πληρούν τις απαραίτητες προϋποθέσεις.

  Copyright © All Rights Reserved.

 Developed by Webarts Ltd