ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 8/02/2016

Η Δημόσια Επιχείρηση Φυσικού Αερίου (ΔΕΦΑ) ανακοινώνει ότι σχετικά με την Πρόσκληση για Προμήθεια Φυσικού Αερίου σαν Ενδιάμεση Λύση για παράδοση στον ηλεκτροπαραγωγό σταθμό στο Βασιλικό, ημερομηνίας 25 Ιανουαρίου 2014, δεν κατέστη δυνατό να επιτευχθεί συμφωνία με τους προσφοροδότες που ανταποκρίθηκαν στην προκήρυξη.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΦΑ στη σημερινή συνεδρίασή του αποφάσισε ότι ο Διαγωνισμός ολοκληρώθηκε. Η ΔΕΦΑ έχει ενημερώσει ανάλογα όλες τις εταιρείες που ανταποκρίθηκαν στο Διαγωνισμό.

  Copyright © All Rights Reserved.

 Developed by Webarts Ltd