ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 22/09/2015

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Δημόσιας Επιχείρηση Φυσικού Αερίου (ΔΕΦΑ) συνήλθε κατόπιν σχετικής επιστολής του Μετόχου της (Υπουργού Ενέργειας,

Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού) και αφού μελέτησε το θέμα που προέκυψε μετά από σχετικά δημοσιεύματα κατέληξε στα ομόφωνα συμπεράσματα ότι:

  1. Κανένα Μέλος του ΔΣ έχει γνώση περί εμπλοκής οιουδήποτε Μέλους του ΔΣ εις την όλη διαδικασία του Διαγωνισμού 008/2014.
  2. Η νομιμότητα της όλης διαδικασίας σε σχέση με το Διαγωνισμό 008/2014 δεν έχει επηρεαστεί καθ' οιονδήποτε τρόπο.

Το ΔΣ με την ίδια σοβαρότητα και υπευθυνότητα θα συνεχίσει το έργο του μέχρι ολοκλήρωσής του σε σχέση με τον Διαγωνισμό 008/2014.

  Copyright © All Rights Reserved.

 Developed by Webarts Ltd