Διαγωνισμός για Παροχή Συμβουλευτικών Υπηρεσιών για Διενέργεια Μελέτης αναφορικά με τις Επιλογές Προμήθειας Υγροποιημένου Φυσικού Αερίου στην Κύπρο - ΔΕΦΑ 009/2016

Η Δημόσια Επιχείρηση Φυσικού Αερίου (ΔΕΦΑ) ανακοινώνει ότι μετά το πέρας της διαδικασίας αξιολόγησης του Διαγωνισμού η προσφορά κατακυρώθηκε στην εταιρεία «Gaffney Cline and Associates» με Οικονομική Πρόταση €150.000.

Η ΔΕΦΑ θα ήθελε να ευχαριστήσει όλους τους ανταποκρινόμενους οικονομικούς φορείς για το ενδιαφέρον τους στον ενεργειακό τομέα της Κύπρου και τη συμμετοχή τους στο Διαγωνισμό.

30/11/16

  Copyright © All Rights Reserved.

 Developed by Webarts Ltd