Στενή συνεργασία των αρχών διαχείρισης φυσικού αερίου Ελλάδας και Κύπρου για την ανάπτυξη υποδομών και την ανταλλαγή τεχνογνωσίας

Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της στενής συνεργασίας Ελλάδας και Κύπρου στον τομέα της ανάπτυξης υποδομών φυσικού αερίου, με σκοπό την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών, εμπειρίας και τεχνογνωσίας μεταξύ των δύο εταιρειών.

Με την ολοκλήρωση της διήμερης επίσκεψης, ο Πρόεδρος της ΔΕΦΑ, κ. Συμεών Κασσιανίδης δήλωσε: «Είμαστε πολύ ικανοποιημένοι από την έκβαση της επίσκεψης. Ελπίζουμε ότι έχουμε βρει έναν πολύ καλό συνεργάτη και προσδοκούμε σε μία μακροχρόνια και εποικοδομητική συνεργασία μεταξύ των δύο εταιρειών».

Από την πλευρά του, ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του ΔΕΣΦΑ, κ. Σωτήριος Νίκας, ανέφερε: «Είμαστε αισιόδοξοι ότι αυτή η συνάντηση θα αποτελέσει το εφαλτήριο μίας γόνιμης και επωφελούς συνεργασίας και για τις δύο εταιρείες».

Σχετικά με τη Δημόσια Επιχείρηση Φυσικού Αερίου (ΔΕΦΑ) Κύπρου

Η Δημόσια Επιχείρηση Φυσικού Αερίου (ΔΕΦΑ), ένας ανεξάρτητος φορέας Ιδιωτικού Δικαίου που συστάθηκε το 2007 και τελεί υπό τον έλεγχο του Κυπριακού Κράτους, έχει ως κύρια αποστολή την εισαγωγή και διασφάλιση των απαραίτητων ποσοτήτων Φυσικού Αερίου για την κάλυψη των ενεργειακών αναγκών της Κύπρου, καθώς και την αδιάλειπτη κι ασφαλή τροφοδοσία Φυσικού Αερίου σε μεγάλους παραγωγούς Ηλεκτρικής Ενέργειας σ’ όλη την Κύπρο. (http://www.defa.com.cy)

Σχετικά με τον Διαχειριστή Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου (ΔΕΣΦΑ) Α.Ε.

Ο ΔΕΣΦΑ είναι υπεύθυνος για τη διαχείριση, λειτουργία, συντήρηση και ανάπτυξη του Ελληνικού Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου (ΕΣΦΑ). (http://www.desfa.gr/)

  Copyright © All Rights Reserved.

 Developed by Webarts Ltd