ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΝΟΜΙΚΩΝ/ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ/ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΔΕΦΑ 013/2017

Τα έγγραφα του Διαγωνισμού είναι διαθέσιμα, χωρίς χρέωση, στην ιστοσελίδα www.eprocurement.gov.cy.

https://www.eprocurement.gov.cy/epps/cft/prepareViewCfTWS.do?resourceId=2972211

Τα ενδιαφερόμενα μέρη πρέπει να υποβάλουν την Προσφορά τους το αργότερο μέχρι 7 Νοεμβρίου 2017 και ώρα 14:00 (τοπική ώρα) στη Δημόσια Επιχείρηση Φυσικού Αερίου (ΔΕΦΑ) Λτδ, Λεωφόρος Λεμεσού 13, Μέγαρο Δήμητρα, 4ος Όροφος, 2112 Λευκωσία.

  Copyright © All Rights Reserved.

 Developed by Webarts Ltd