ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ «ΠΑΡΟΧΗ ΝΟΜΙΚΩΝ/ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ/ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΥΓΡΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ (ΥΦΑ) ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ – ΔΕΦΑ 013/2017»

Η Δημόσια Επιχείρηση Φυσικού Αερίου (ΔΕΦΑ) ανακοινώνει ότι μετά τη λήξη της προθεσμίας για υποβολή προτάσεων στις 7 Νοεμβρίου 2017 για το «Στάδιο Προεπιλογής: Πρόσκληση για Υποβολή Αιτήσεων για Συμμετοχή», έχει λάβει δεκαοχτώ (18) προτάσεις οι οποίες θα αξιολογηθούν με βάση τις προβλεπόμενες σχετικές διαδικασίες.

Η ΔΕΦΑ θα ήθελε να ευχαριστήσει όλους τους ανταποκρινόμενους οικονομικούς φορείς για το ενδιαφέρον τους στον ενεργειακό τομέα της Κύπρου και τη συμμετοχή τους στο Διαγωνισμό.

  Copyright © All Rights Reserved.

 Developed by Webarts Ltd