Διαγωνισμός για Παροχή Νομικών, Εμπορικών και Οικονομικών Συμβουλευτικών Υπηρεσιών για την προμήθεια Υγροποιημένου Φυσικού Αερίου στην Κύπρο - ΔΕΦΑ 013/2017

Η Δημόσια Επιχείρηση Φυσικού Αερίου (ΔΕΦΑ) ανακοινώνει ότι μετά το πέρας της διαδικασίας αξιολόγησης του Διαγωνισμού η προσφορά κατακυρώθηκε στην κοινοπραξία «DLA Piper (UK) LLP – Navigant Consulting (Europe)».

Η ΔΕΦΑ θα ήθελε να ευχαριστήσει όλους τους ανταποκρινόμενους οικονομικούς φορείς για το ενδιαφέρον τους στον ενεργειακό τομέα της Κύπρου και τη συμμετοχή τους στο Διαγωνισμό.

  Copyright © All Rights Reserved.

 Developed by Webarts Ltd