Δημοσίευση Εγγράφων Διαγωνισμού για το Σχεδιασμό, Κατασκευή και Λειτουργία του Τερματικού Σταθμού Εισαγωγής Υγροποιημένου Φυσικού Αερίου (ΥΦΑ) - Cyprus LNG Import Terminal

Τα έγγραφα μπορούν να αποκτηθούν μέσω του συστήματος e-procurement της Κυπριακής Δημοκρατίας στον πιο κάτω σύνδεσμο:

https://www.eprocurement.gov.cy/epps/cft/prepareViewCfTWS.do?resourceId=3370883

Με την ανακοίνωση του Διαγωνισμού ο Πρόεδρος της ΔΕΦΑ κ. Συμεών Κασσιανίδης δήλωσε ότι «Η σημερινή μέρα είναι ένα σημαντικό ορόσημο για τη ΔΕΦΑ και τον κυπριακό λαό, αφού σύντομα θα έχουμε τα οικονομικά και περιβαλλοντικά οφέλη από τη χρήση του Φυσικού Αερίου. Τις επόμενες βδομάδες αναμένουμε να προχωρήσουμε στην προκήρυξη εκδήλωσης ενδιαφέροντος για προμήθεια ΥΦΑ και σε διαδικασία υποβολής προσφορών στις αρχές του 2019».

Το Τερματικό ΥΦΑ θα περιλαμβάνει πλωτή μονάδα αποθήκευσης και επαναεριοποίησης ΥΦΑ (FSRU), προβλήτα για την πρόσδεση της πλωτής μονάδας, αγωγό επί της προβλήτας και άλλες σχετικές υποδομές. Το Τερματικό ΥΦΑ θα ολοκληρωθεί εντός του 2020 και έχει εξασφαλίσει χρηματοδότηση 40% επί της κεφαλαιουχικής δαπάνης, έως τα €101εκ., σαν χορηγία από την ΕΕ και τη διευκόλυνση Συνδέοντας της Ευρώπη (Connecting Europe Facility – CEF).

Η ΔΕΦΑ σημειώνει ότι, με βάση του κανονισμούς δημοσίων συμβάσεων, οποιαδήποτε επικοινωνία σχετική με το Διαγωνισμό θα πρέπει να γίνεται σύμφωνα με τις διαδικασίες που προβλέπονται στα έγγραφα του Διαγωνισμού.

  Copyright © All Rights Reserved.

 Developed by Webarts Ltd