ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ (ΥΦΑ) ΣΤΗ ΔΕΦΑ

Η Δημόσια Επιχείρηση Φυσικού Αερίου (ΔΕΦΑ) ανακοινώνει Πρόσκληση για εκδήλωση ενδιαφέροντος για προμήθεια ΥΦΑ.

Η προμήθεια του Φυσικού Αερίου αφορά παράδοση στις υπό ανάπτυξη υποδομές εισαγωγής ΥΦΑ στο Βασιλικό, στην Κύπρο.

Τα έγγραφα της Πρόσκλησης για εκδήλωση ενδιαφέροντος είναι διαθέσιμα στα ενδιαφερόμενα μέρη μέσω της Κρατικής Πλατφόρμας για τις Δημόσιες Συμβάσεις www.eprocurement.gov.cy.

Για ευκολία αναφοράς παρατίθεται ο πιο κάτω σύνδεσμος:

https://www.eprocurement.gov.cy/epps/cft/prepareViewCfTWS.do?resourceId=3710219

  Copyright © All Rights Reserved.

 Developed by Webarts Ltd