ΚΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ (ΔΕΦΑ/CYGAS)

Η Δημόσια Επιχείρηση Φυσικού Αερίου (ΔΕΦΑ/CYGAS) ανακοινώνει τη δημοσίευση κενών θέσεων εργασίας, επιθυμώντας να προσλάβει άτομα με δυναμική προσωπικότητα που θα κατέχουν τα απαιτούμενα προσόντα και θα πληρούν τις απαραίτητες προϋποθέσεις.

OΙ ΘΕΣΕΙΣ

  • Οικονομικός Λειτουργός
  • Νομικός Λειτουργός Α
  • Διοικητικός Λειτουργός
  • Μηχανικός Έργων (Στατικές Υποδομές)
  • Μηχανικός Έργων (Πλωτές Υποδομές)
  • Εμπορικός Λειτουργός Α
  • Εμπορικός Λειτουργός

ΑΙΤΗΣΕΙΣ
Όλες οι αιτήσεις θα τύχουν αυστηρής εμπιστευτικότητας. Οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι δύνανται να υποβάλουν αίτηση διαδικτυακά μέσω της ιστοσελίδας της Deloitte https://www.cydeloittecareers.com/ επιλέγοντας τη θέση που τους ενδιαφέρει το αργότερο μέχρι την Κυριακή 29 Σεπτεμβρίου 2019.

  Copyright © All Rights Reserved.

 Developed by Webarts Ltd