ΚΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ (ΔΕΦΑ/CYGAS)

Η Δημόσια Επιχείρηση Φυσικού Αερίου (ΔΕΦΑ/CYGAS) ανακοινώνει τη δημοσίευση κενών θέσεων εργασίας, επιθυμώντας να προσλάβει άτομα με δυναμική προσωπικότητα που θα κατέχουν τα απαιτούμενα προσόντα και θα πληρούν τις απαραίτητες προϋποθέσεις.

ΈΝΑ ΒΗΜΑ ΠΙΟ ΚΟΝΤΑ ΣΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ

Η διεθνής κοινοπραξία του JV China Petroleum Pipeline Engineering Co Ltd, AKTOR S.A. and METRON S.A., με τις Hudong-Zhonghua Shipbuilding Co. Ltd and Wilhelmsen Ship Management Limited έχει καταταγεί πρώτη στην α-ξιολόγηση για το έργο κατασκευής των απαραίτητων υποδομών για την εισα-γωγή του φυσικού αερίου στην Κύπρο.

  Copyright © All Rights Reserved.

 Developed by Webarts Ltd