ΚΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ (ΔΕΦΑ/CYGAS)

Η Δημόσια Επιχείρηση Φυσικού Αερίου (ΔΕΦΑ/CYGAS) ανακοινώνει τη δημοσίευση κενών θέσεων εργασίας, επιθυμώντας να προσλάβει άτομα με δυναμική προσωπικότητα που θα κατέχουν τα απαιτούμενα προσόντα και θα πληρούν τις απαραίτητες προϋποθέσεις.

ΈΝΑ ΒΗΜΑ ΠΙΟ ΚΟΝΤΑ ΣΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ

Η διεθνής κοινοπραξία του JV China Petroleum Pipeline Engineering Co Ltd, AKTOR S.A. and METRON S.A., με τις Hudong-Zhonghua Shipbuilding Co. Ltd and Wilhelmsen Ship Management Limited έχει καταταγεί πρώτη στην α-ξιολόγηση για το έργο κατασκευής των απαραίτητων υποδομών για την εισα-γωγή του φυσικού αερίου στην Κύπρο.

Δημοσίευση Εγγράφων Διαγωνισμού για το Σχεδιασμό, Κατασκευή και Λειτουργία του Τερματικού Σταθμού Εισαγωγής Υγροποιημένου Φυσικού Αερίου (ΥΦΑ) - Cyprus LNG Import Terminal

Η Δημόσια Επιχείρηση Φυσικού Αερίου (ΔΕΦΑ), ενεργώντας εκ μέρους της Εταιρείας Υποδομών Φυσικού Αερίου (ΕΤΥΦΑ), ανακοινώνει τη δημοσίευση των εγγράφων του διαγωνισμού για το Σχεδιασμό, Κατασκευή και Λειτουργία του Τερματικού Σταθμού Εισαγωγής ΥΦΑ στον κόλπο του Βασιλικού.

  Copyright © All Rights Reserved.

 Developed by Webarts Ltd