ΚΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ (ΔΕΦΑ/CYGAS)

Η Δημόσια Επιχείρηση Φυσικού Αερίου (ΔΕΦΑ/CYGAS) ανακοινώνει τη δημοσίευση κενών θέσεων εργασίας, επιθυμώντας να προσλάβει άτομα με δυναμική προσωπικότητα που θα κατέχουν τα απαιτούμενα προσόντα και θα πληρούν τις απαραίτητες προϋποθέσεις.

ΈΝΑ ΒΗΜΑ ΠΙΟ ΚΟΝΤΑ ΣΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ

Η διεθνής κοινοπραξία του JV China Petroleum Pipeline Engineering Co Ltd, AKTOR S.A. and METRON S.A., με τις Hudong-Zhonghua Shipbuilding Co. Ltd and Wilhelmsen Ship Management Limited έχει καταταγεί πρώτη στην α-ξιολόγηση για το έργο κατασκευής των απαραίτητων υποδομών για την εισα-γωγή του φυσικού αερίου στην Κύπρο.

Δημοσίευση Εγγράφων Διαγωνισμού για το Σχεδιασμό, Κατασκευή και Λειτουργία του Τερματικού Σταθμού Εισαγωγής Υγροποιημένου Φυσικού Αερίου (ΥΦΑ) - Cyprus LNG Import Terminal

Η Δημόσια Επιχείρηση Φυσικού Αερίου (ΔΕΦΑ), ενεργώντας εκ μέρους της Εταιρείας Υποδομών Φυσικού Αερίου (ΕΤΥΦΑ), ανακοινώνει τη δημοσίευση των εγγράφων του διαγωνισμού για το Σχεδιασμό, Κατασκευή και Λειτουργία του Τερματικού Σταθμού Εισαγωγής ΥΦΑ στον κόλπο του Βασιλικού.

Διαγωνισμός για Παροχή Νομικών, Εμπορικών και Οικονομικών Συμβουλευτικών Υπηρεσιών για την προμήθεια Υγροποιημένου Φυσικού Αερίου στην Κύπρο - ΔΕΦΑ 013/2017

Η Δημόσια Επιχείρηση Φυσικού Αερίου (ΔΕΦΑ) ανακοινώνει ότι μετά το πέρας της διαδικασίας αξιολόγησης του Διαγωνισμού η προσφορά κατακυρώθηκε στην κοινοπραξία «DLA Piper (UK) LLP – Navigant Consulting (Europe)».

Η ΔΕΦΑ θα ήθελε να ευχαριστήσει όλους τους ανταποκρινόμενους οικονομικούς φορείς για το ενδιαφέρον τους στον ενεργειακό τομέα της Κύπρου και τη συμμετοχή τους στο Διαγωνισμό.

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ «ΠΑΡΟΧΗ ΝΟΜΙΚΩΝ/ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ/ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΥΓΡΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ (ΥΦΑ) ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ – ΔΕΦΑ 013/2017»

Η Δημόσια Επιχείρηση Φυσικού Αερίου (ΔΕΦΑ) ανακοινώνει ότι μετά τη λήξη της προθεσμίας για υποβολή προτάσεων στις 7 Νοεμβρίου 2017 για το «Στάδιο Προεπιλογής: Πρόσκληση για Υποβολή Αιτήσεων για Συμμετοχή», έχει λάβει δεκαοχτώ (18) προτάσεις οι οποίες θα αξιολογηθούν με βάση τις προβλεπόμενες σχετικές διαδικασίες.

  Copyright © All Rights Reserved.

 Developed by Webarts Ltd