ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΝΟΜΙΚΩΝ/ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ/ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΔΕΦΑ 013/2017

Η Δημόσια Επιχείρηση Φυσικού Αερίου (ΔΕΦΑ) ανακοινώνει Διαγωνισμό για Παροχή Νομικών/Εμπορικών και Οικονομικών Συμβουλευτικών Υπηρεσιών για την Προμήθεια Υγροποιημένου Φυσικού Αερίου στην Κύπρο.

Στενή συνεργασία των αρχών διαχείρισης φυσικού αερίου Ελλάδας και Κύπρου για την ανάπτυξη υποδομών και την ανταλλαγή τεχνογνωσίας

Αθήνα, 24 Ιουλίου 2017. Σε εγκάρδιο και εποικοδομητικό κλίμα πραγματοποιήθηκε συνάντηση μεταξύ του Διαχειριστή Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου (ΔΕΣΦΑ) και της Δημόσιας Επιχείρησης Φυσικού Αερίου (ΔΕΦΑ) της Κύπρου στις 17 και 18 Ιουλίου στα γραφεία του ΔΕΣΦΑ στην Αθήνα.

Διαγωνισμός για Παροχή Συμβουλευτικών Υπηρεσιών για Διενέργεια Μελέτης αναφορικά με τις Επιλογές Προμήθειας Υγροποιημένου Φυσικού Αερίου στην Κύπρο - ΔΕΦΑ 009/2016

Η Δημόσια Επιχείρηση Φυσικού Αερίου (ΔΕΦΑ) ανακοινώνει ότι μετά το πέρας της διαδικασίας αξιολόγησης του Διαγωνισμού η προσφορά κατακυρώθηκε στην εταιρεία «Gaffney Cline and Associates» με Οικονομική Πρόταση €150.000.

Η ΔΕΦΑ θα ήθελε να ευχαριστήσει όλους τους ανταποκρινόμενους οικονομικούς φορείς για το ενδιαφέρον τους στον ενεργειακό τομέα της Κύπρου και τη συμμετοχή τους στο Διαγωνισμό.

30/11/16

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 22/09/2015

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Δημόσιας Επιχείρηση Φυσικού Αερίου (ΔΕΦΑ) συνήλθε κατόπιν σχετικής επιστολής του Μετόχου της (Υπουργού Ενέργειας,

Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού) και αφού μελέτησε το θέμα που προέκυψε μετά από σχετικά δημοσιεύματα κατέληξε στα ομόφωνα συμπεράσματα ότι:

  1. Κανένα Μέλος του ΔΣ έχει γνώση περί εμπλοκής οιουδήποτε Μέλους του ΔΣ εις την όλη διαδικασία του Διαγωνισμού 008/2014.
  2. Η νομιμότητα της όλης διαδικασίας σε σχέση με το Διαγωνισμό 008/2014 δεν έχει επηρεαστεί καθ' οιονδήποτε τρόπο.

Το ΔΣ με την ίδια σοβαρότητα και υπευθυνότητα θα συνεχίσει το έργο του μέχρι ολοκλήρωσής του σε σχέση με τον Διαγωνισμό 008/2014.

  Copyright © All Rights Reserved.

 Developed by Webarts Ltd