ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

ΝΟΜΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:

Χρίστος Μ. Τριανταφυλλίδης

Νομικός Σύμβουλος ΔΕΦΑ

Λεωφ. Ευαγόρου 2, Μέγαρον Ειρήνη

3ος Όροφος, Γραφείο 31 και 33

Ταχ. Θυρ. 22411, 1521 Λευκωσία

Ιστοσελίδα: http://www.christriantafyllides.com

ΕΛΕΓΚΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ:

PriceWaterhouseCoopers

Τ. Θ. 21612

1591 Λευκωσία

Ιστοσελίδα: http://www.pwc.com/cy

 

ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ:

Kyprianides, Nicolaou & Associates

Chartered Accountants

Τ. Θ. 21950

1515 Λευκωσία

Ιστοσελίδα: http://www.kyprianides.com/

  Copyright © All Rights Reserved.

 Developed by Webarts Ltd