ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

ΝΟΜΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:

Χρίστος Μ. Τριανταφυλλίδης

Νομικός Σύμβουλος ΔΕΦΑ

Λεωφ. Ευαγόρου 2, Μέγαρον Ειρήνη

3ος Όροφος, Γραφείο 31 και 33

Ταχ. Θυρ. 22411, 1521 Λευκωσία

Ιστοσελίδα: http://www.christriantafyllides.com


ΕΛΕΓΚΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ:

PriceWaterhouseCoopers

Τ. Θ. 21612

1591 Λευκωσία

Ιστοσελίδα: http://www.pwc.com/cy

 

ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ:

Kyprianides, Nicolaou & Associates

Chartered Accountants

Τ. Θ. 21950

1515 Λευκωσία

Ιστοσελίδα: http://www.kyprianides.com/


ΑΛΛΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

Consultancy Services for Selecting a Natural Gas Supplier and Concluding Commercial Agreements

Consortium Denton Wilde Sapte LLP

Frontier Economics Ltd

1 Fleet Place

London

EC4M 7WS

UK

Ιστοσελίδα: www.dentonwildesapte.com

 

Engineering Consultancy Services for the Development of a Gas Pipeline Network

Gas Natural Fenosa Engineering, S.L.U.

Parque Empresarial La Finca

28223, Pozuelo de Alarcon

Madrid, Spain

Ιστοσελίδα: www.socoin.es

  Copyright © All Rights Reserved.

 Developed by Webarts Ltd