ΑΠΟΣΤΟΛΗ

Κύρια αποστολή της ΔΕΦΑ στα αρχικά στάδια της λειτουργίας της θα είναι:

  • Η εισαγωγή και διασφάλιση των απαραίτητων ποσοτήτων Φυσικού Αερίου για κάλυψη των ενεργειακών αναγκών της Κύπρου.
  • Η αδιάλειπτη κι ασφαλής τροφοδοσία Φυσικού Αερίου σε μεγάλους παραγωγούς Ηλεκτρικής Ενέργειας σ’ όλη την Κύπρο.

     ·Σε δεύτερο στάδιο η διακλάδωση του Φυσικού Αερίου και η προμήθεια του σε Εμπορικούς και Βιομηχανικούς καταναλωτές και στα Αστικά Κέντρα.

Άξονες Στρατηγικής:

  • Διαφοροποίηση της σύνθεσης των ενεργειακών πηγών της Κύπρου.
  • Ανάπτυξη της δραστηριότητας και χρήσης του Φυσικού Αερίου στην Κύπρο.
  • Αειφόρος ανάπτυξη.
  • Προστασία του Περιβάλλοντος

 

  Copyright © All Rights Reserved.

 Developed by Webarts Ltd