ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ

Το πιο κάτω οργανόγραμμα παρουσιάζει τη σημερινή καθώς και τη μελλοντική δομή της Εταιρίας.

Η Εταιρία αυτή τη στιγμή λειτουργεί δύο κλάδους, το Κλάδο Μελετών, Εταιρικής Ανάπτυξης και Σχεδιασμού, καθώς και το κλάδο Προμήθειας και Εμπορίας Φυσικού Αερίου. Κάτω από τους δύο αυτούς κλάδους εργοδοτούνται και οι δύο Λειτουργοί της εταιρίας, ο Εμπορικός και Οικονομικός Λειτουργός καθώς και ο Λειτουργός Φυσικού Αερίου.

organogramma greek

 

 

  Copyright © All Rights Reserved.

 Developed by Webarts Ltd