ΑΓΟΡΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΧΑΡΑΞΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΔΕΦΑ ΚΑΙ ΕΤΥΦΑ Διαγωνισμός ΔΕΦΑ 28-2020

Η Δημόσια Επιχείρηση Φυσικού Αερίου ΛΤΔ (ΔΕΦΑ), ενδιαφέρεται για τη μίσθωση υπηρεσιών Σύμβουλου Χάραξης Επικοινωνιακής Στρατηγικής της ΔΕΦΑ και ΕΤΥΦΑ, για περίοδο ενός (1) έτους με δικαίωμα ανανέωσης ακόμα μίας (1) πρόσθετης περιόδου ενός (1) έτους (1+1).

  Copyright © All Rights Reserved.

 Developed by Webarts Ltd