ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ

BGS talks: Chairman of DEFA watch the interview

The Economist - 14th Cyprus Summit, 1 Νοεμβρίου 2018

Συνέντευξη Προέδρου ΔΕΦΑ στο EU South Summit


2ο Ενεργειακό Συμπόσιο ΙΕΝΕ – 14-15/03/13

East Mediterranean and North African Gas Forum – 26-28/02/13

Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο – 05/12/12

UBIFRANCE GREECE – KEBE – 04/12/12

Λόγος & Αντίλογος 9-11/11/12

Eastern Mediterranean New Frontiers Maximising Business Opportunities – 05-07/09/12

Economist Conferences for Greece and Cyprus – «Cyprus - EU Presidency Summit  - Leadership Strategy for Stability, Progress and Prosperity in Europe” , 8 & 9 Οκτωβρίου 2012

CYPRIOT & GREEK OIL & GAS SUMMIT 2012

THE GULF INTELLIGENCE 2ND LEVANT ENERGY FORUM 2012

Οι Έρευνες για Κοιτάσματα Φυσικού Αερίου στην Κύπρο, το Νέο Ενεργειακό Μίγμα και Γεωπολιτικά Θέματα, 1ο Ενεργειακό Συμπόσιο Κύπρου, 26 Ιανουαρίου 2012

Παρουσίαση ΙΜΗ, 14 Δεκεμβρίου 2011

The Status of Energy Exploration in Cyprus and its Geostrategic Significance for the Region, Economist, 14 Νοεμβρίου 2011

Cyprus Energy System, Gulf Intelligence Levant Energy Forum, 23 Ιουνίου 2011

Cyprus Energy System, Επαγγελματικό Meeting Global Russia, 10 Απριλίου 2011

Investment Opportunities in the Cyprus Energy Sector, Economist, 18 Μαρτίου 2011

Ενεργειακές Προκλήσεις της Κύπρου και Χρήση Φυσικού Αερίου, Κυπριακό Ίδρυμα Μελετών και Ερευνών (ΚΙΜΕ), 14 Μαρτίου 2011

Ενέργεια και Οικονομία, Ινστιτούτο Περιβάλλοντος και Αειφόρου Ανάπτυξης, 17 Νοεμβρίου 2010

Energy after Peace in Ireland and Reunified Germany, Lessons for Cyprus, 4 November 2009

  Copyright © All Rights Reserved.

 Developed by Webarts Ltd